Je hebt er niet veel van nodig, maar zonder wordt het niks.: vitamine C. In het Spaans bleken alle woorden, die voor mij samen het begrip Community Art omschrijven, met een C te beginnen: Comuncación, Creativdad, Corazón, Conexión, Contribuir, Cualidades, Calidad en Curiosidad. In een klap valt de puzzel dan in elkaar, want met communicatie, creativiteit, hart, verbinding, bijdragen, capaciteiten, kwaliteit en nieuwsgierigheid is het hele begrip gemeenschapskunst samengevat. En inderdaad, net als met vitamine C heb je maar heel weinig nodig, maar zonder komt er niets op gang.
Gebruik | © 2018 ComunicArte

Community Art

Een gemeenschap vormen is moeilijker dan ooit. Iedereen achter zijn eigen computer, betekent een zee vol met eilandjes. Traditionele verbanden voldoen niet aan de eisen van het moderne leven, en migraties vragen om heel nieuwe verhoudingen, die al doende uitgevonden moeten worden. Globalisering, interculturaliteit, verstedelijking en fragementatie, zijn verschijnselen die ons echt uitdagen. Ze vragen om een gemeenschap met weerstand.
Iedereen is een kunstenaar.

Joseph Beuys